Monday, September 6, 2010

Новите сандалки на Гери


Из представянето на Гери в сайта "Психодраматична работилница": "Вълнуват я цветове, форми, пространства и книги.Търси вдъхновение. Обича да ходи боса, да пие червено вино, да катери планините, да лежи в тревата, да плува, да играе табла, да сънува."

No comments: