Monday, February 18, 2008

ретроспекция: Бистра, боса във Флорида

автор на снимките: Бистра; виж цялата история в нейни снимки

Бистра като съавтор ще се включи в този блог със собствени постове, според думите й, "малко по-натам"

No comments: