Thursday, February 21, 2008

a retention

съвсем забравяме
че правата не е
най-краткото
разстояние
обличаме се със света
и проиграваме шанса
да изпреварим
предразсъдъците си

No comments: